De nieuwe vrouw is diep in contact met haar lichaam en intuïtie. Zij leeft vanuit haar hart en laat zich door haar hart leiden in de keuzes die ze maakt. Zij heeft een balans gevonden in haarzelf om zich te leiden door haar intuïtie waarmee ze ook ‘out of the box’ kan denken, voelen en handelen en ze heeft genoeg gronding in haarzelf. De gronding is er mede omdat zij diep in contact is met haar seksuele energie en dat maakt haar ook krachtig in haar levensexpressie. Zo kan ze sensitief en krachtig tegelijk zijn.
Mogelijk herken jij jezelf hierin of heb je het gevoel dat je nog wat werk te doen hebt aan jezelf. Hier liggen zeker ook enkele thema’s die om maatschappelijke aandacht vragen.
Ik pleit voor een volgende stap in bewustzijn onder vrouwen, in het dieper toe eigenen van de eigen seksualiteit en in herkennen en bevrijden van subtiele onderdrukking. In dit artikel ga ik verder in op deze thema’s.

Divine feminine

Ik begin met het vrouwelijke spirituele en met mijn eigen zoektocht naar verbinding tussen spiritualiteit en seksualiteit. In vorige levens ben ik zowel meerdere levens een non geweest als dat ik ook levens heb gekend waarin ik bedreven was in de temple arts en in het activeren van de kundalini energie bij mannen en vrouwen. De non in mij maakte dat ik mij in een groot deel van mijn leven richtte op spiritualiteit, het vrouwelijk/mannelijk goddelijke en het multidimensionele bewustzijn.

De vrouw die thuis is in temple arts en die een krachtige kundalini energie heeft, werd in mij onderdrukt door een angst om in mijn werk met anderen niet zuiver te zijn.
In dit leven werk ik als lichaamsgericht therapeut. Ik ervaar het als mijn essentie en keuze voor dit leven om het goddelijke en het lichamelijke volledig met elkaar te verbinden. Om spiritualiteit te gronden in het lichaam. Deelnemers uit mijn workshops die juist over multidimensionaliteit gaan, geven mij terug dat ze meer zichzelf zijn en zich meer gegrond voelen.
Ik had zelf niet aan zien komen dat tantra op mij wachtte als een volgende stap.. In de tantra werd ik uitgenodigd een nog diepere connectie met mijn lichaam te maken en ervaarde ik dat er nog veel meer lagen van gronding zijn en dat ik als effect ook een ander perspectief in mijzelf ervaarde tav seksualiteit en spiritualiteit. Beng, die twee kwamen samen in mij. Dat geeft zo’n bevrijding, kracht, sensitiviteit en vrouwelijkheid.
En sindsdien voel ik in alle lagen van mijzelf, voor mij de essentie van divine feminine.

Shakti

Shakti is een oorspronkelijke kosmische energie die door het universum beweegt. Shakti is ook de basis energie van seksualiteit en brengt je in contact met je eigen levensenergie.
De Shakti energie beweegt door ieder individu als vuur, kracht, inzet en authentieke levensenergie. Het is de energie of krachtbron die iemand in zichzelf aanspreekt en die de eigen seksuele energie activeert.

Het is bekend dat mannen en vrouwen seksualiteit verschillend ervaren. Voor mannen is opwinding heel dichtbij en voor hen is het gemakkelijk om contact te maken met hun seksualiteit. Voor vrouwen is intimiteit in het seksuele contact belangrijk. Deze intimiteit ontstaat door bijvoorbeeld zachte aanraking en diep voelen en ervaren wat die aanraking met je doet. En dat lijkt bijna in tegenstelling met de meer ongerichte shakti energie, waarmee een vrouw ook diepgaand contact maakt met haar eigen seksuele plezier, inclusief alle beweging en klanken die dat in haar genereert.

In de nieuwe vrouw zijn beide kanten aanwezig en geïntegreerd in wat wij noemen ‘sacred sexuality’. Zij kan zowel subtiel zijn, als haar vurige Shakti energie laten stromen. Tenminste als de Shakti uitgezuiverd is van lust en schaduwaspecten, zoals de spin die de man op wil eten of de slang die wil verleiden. Vrouwen die zich identificeren met hun spiritualiteit hebben mogelijk moeite om zich hun eigen Shakti toe te eigenen uit angst dat ze deze schaduwaspecten in zichzelf tegenkomen. Maar wij zijn alles: licht en donker, subtiele energie en pure kracht.

Vrouwenkracht

Het dieper toe eigenen van de eigen seksualiteit begint bijvoorbeeld met het contact maken met de vrouwelijk lichaamsdelen zoals o.a. de eierstokken, baarmoeder en yoni. Een vrouwenlichaam brengt veel mooie, maar vaak ook heftige thema’s met zich mee. Al die ervaringen hebben hun uitwerking op hoe je je lichaam ervaart en in de mate waarin je je lichaam lief kunt hebben. Soms zetten emoties zich vast in je lichaam of is er een lichaamsdeel waar je, soms onbewust, liever geen contact mee maakt, omdat het gerelateerd is aan emotionele ervaringen. Ook fysieke klachten kunnen hier weer een gevolg van zijn.
Het mooie van deze tijd is dat alles herschreven en geheeld kan worden.
En ik ervaar dat we in deze tijd toe zijn om onze spiritualiteit dieper te integreren in het lichaam en dat het dus klopt dat tantra populair is en een belangrijke sleutel is in het openen van de seksuele energie. Voor mij is wel belangrijk om te benoemen dat het een tantra is die gericht is op verbinding vanuit het hart, het ervaren van de heiligheid van seksualiteit, op heling en activatie van de divine feminine in iedere vrouw.

Subtiele aspecten van onderdrukking

Er zijn een aantal gebieden waar wij vrouwen onze kracht en zeggenschap meer mogen laten gelden. Als voorbeeld wil ik de ziekenhuizen noemen waar tegenwoordig 80% van alle eerstgeboren bevallingen plaats vinden. Hier hebben mannen lang de dienst uitgemaakt, waardoor hier ongemerkt veel subtiele onderdrukking van de vrouw plaatsvindt.

Ik ben opgeleid als energetische doula. In die rol ervaar ik dat de natuurlijke wijsheid van het lichaam van de vrouw bij het geboorteproces vrijwel is buiten gesloten door alle protocollen in de medische wereld . Ik ervaar het als een bijzonder kip of ei verhaal: vrouwen zijn soms getraumatiseerd door seksueel misbruik of door andere gebeurtenissen, waardoor zij geen goed contact met hun lichaam hebben. Er zijn medische ingrepen uitgevonden, zodat ook als een vrouw er niet volledig bij is, een geboorte toch veilig plaats kan vinden. Maar helaas heeft de medische wereld de uitzondering van een ingreep tot normale, dagelijkse routine verheven. De beeldvorming dat ingrepen nodig zijn, is mogelijk versterkt door de vele dokter scenes op tv waardoor veel vrouwen angst hebben voor pijn bij een bevalling. Wil je als vrouw een natuurlijke geboorte, dan vraagt het een alert bewustzijn en veel doortastendheid om een kind te kunnen baren zonder alle mogelijke ingrepen.
Dit is een van die gebieden waar het zo belangrijk is dat vrouwen opstaan en niet de gangbare ziekenhuispraktijk aanvaarden als hoe het hoort, maar zichzelf als uitgangspunt nemen en hun vermogen om op een natuurlijke manier geboorte te geven opnieuw toe eigenen.

Dit artikel is verschenen in www.nieuwetijdskind.com