‘Tantra is the science of weaving all the aspects of your self into a unified tapestry, circulating sound, light, breath and loving sexual power throughout the universe of your bodymind and soul’. Padma Aon Prakasha.

Shiva en Shakti

Veel mensen beseffen zich vandaag de dag dat zij klaar zijn met de nadruk op het intellect, zoals dat de laatste twintig, dertig jaar voorop ligt. Teveel nadruk op kennis, informatie, computers en mobieltjes zuigt het leven weg uit je systeem en verdooft de vrije stroom van energie en gevoel. Het verlangen om meer te voelen wordt in veel mensen wakker. Zij verlangen meer in de natuur te zijn, om het leven in al zijn facetten te ervaren, om hun gevoeligheid te onderkennen en hun impulsen ruimte te geven. De energie die in ons wakker wil worden en onze cellen activeert, is de shakti, onze primaire levensenergie.

Shakti is de godin die staat voor vuurkracht, creatiekracht, seksuele energie, beweeglijkheid en kracht om te veranderen. Shakti zorgt voor vrije energiestroom in onze onderste chakra’s, voor natuurlijke ritmes, vreugde, impulsiviteit en passie zonder grenzen. Hoewel intuïtie sterk verbonden is met onze hogere chakra’s, is een gezond stromende shakti een basisvoorwaarde voor een vrije intuïtieve stroom .
Geven wij shakti genoeg ruimte in ons leven, dan geven wij ons meer over aan de stroom van het leven en omarmen wij voortdurende verandering. Dan leven wij in de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid van het moment, maar we weten ook wat we in dat moment moeten doen en voelen ons daar gelukkig bij.

De echtgenoot van godin Shakti is de god Shiva. Shiva genereert bewustzijn, consciousness. Zonder Shiva zou Shakti zichzelf kwijtraken en pure chaos creëren. Het is de lichtstraal van het bewustzijn die de shakti energie in balans brengt. Niet door het te controleren, maar door shakti energie helderheid en bedding te geven, waardoor het richting krijgt en waardoor de shakti energie nieuwe impulsen genereert. In de dans van Shiva en Shakti is een mens in balans met zijn creërende vermogens en de manifestatie daarvan.

Verdrongen en onderdrukte shakti

Zowel nu als in de afgelopen honderden jaren is in onze samenleving de shakti onderdrukt,. Voor veel spirituele systemen is overdadige levensenergie een bedreiging. De hele inrichting van de katholieke kerk is gericht op onderdrukking van shakti, de zware waarden en normen vanuit de hervormde kerk doen hetzelfde. Veel kerken hebben een patriarchaal systeem, gericht op macht en beheersing. Ook vanuit vorige levens hebben veel mensen herinneringen aan onderdrukking van hun shakti energie als healer, sjamaan, heks of kruidenvrouw.
Maar ook binnen de new age bewegingen is spiritualiteit nog vaak gericht op het ontwikkelen van de hogere chakra’s en krijgt het upgraden en uitzuiveren van de onderste chakra’s niet alle aandacht die het verdient.

Het verdringen van shakti geeft een onbalans aan het hele maatschappelijke systeem. Ik zie de opkomst van pornografie en alle andere uitwassen op seksueel gebied en heel veel aanverwante gebieden als een uiting van een onderdrukking van energie die eigenlijk een natuurlijke bron van vreugde, liefde en creatie is, zeker als de shakti verbonden is met het hartsbewustzijn.

Persoonlijke onderdrukking

Als wij de shakti energie in onszelf ontkennen en onderdrukken, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of wij gaan op zoek naar die energie buiten onszelf. Op persoonlijk niveau kan dit zich uiten in lust. Iemand gebruikt energie van een ander voor bevrediging van zijn eigen behoefte. Het kan zich ook uiten in overmatige consumptie, gericht op het binnenhalen van energie en van de kick; alles is immers te koop in onze samenleving.
Of de onderdrukking komt tot uiting in angst. Angst om te leven, angst voor verlies, angst voor verandering, angst om te gaan staan voor wie je bent, angst voor agressie, depressieve gevoelens, enzovoort.

Shakti die onderdrukt wordt, verdwijnt niet, maar verzamelt zich in de chakra’s onder ons eerste chakra. Dat wordt binnen tantra ‘underground’en ‘dark feminine of dark masculine’ genoemd. Vaak neemt de onderdrukte shakti dan een vorm aan waar wij bang voor zijn. We worden bang voor onszelf en voor wat in onszelf verstopt zit. Hier zit vaak ook bewuste of onbewuste schaamte op. Het is een vrouwelijke energie, die zowel in mannen als in vrouwen onderdrukt wordt. In mannen kan het voelen als bijvoorbeeld de harembezitter, de verleider, de pooier, en op multidimensioneel en mythisch niveau een weerwolf, vampier of magiër . De dark feminine kunnen o.a. de heks, de slang, de spin, de hoer, of de verleidster zijn.

Door deze verdrongen gestalten te ontmoeten en hen te omarmen voor wat ze jou te brengen hebben, halen we onze levensenergie terug. Wij bevrijden onze shakti uit het moeras, uit het donker. Zolang deze energie verdrongen is, is hij afgesplitst van wie jij in essentie bent en kun je hem als zodanig niet vertrouwen. Het is terecht dat je hem verdringt want hij is ook echt onveilig voor jezelf en voor de ander. Als je deze energie op een veilige manier weer toelaat in je systeem en ontvangt in je hart als deel van wie je bent, dan kan zij weer geïntegreerd worden. Dit is een immense empowerment van wie jij bent. Je voelt je meer gegrond en je ervaart je lichaam weer meer als je eigen heilige tempel. Je durft je kracht weer in te zetten omdat hij in alignment is met je hartsenergie.

Nieuwe mannelijkheid

Voor mij is dit voor mannen een hele sterke ‘initiatie’ in het hervinden en herijken van hun mannelijke kracht, Teveel mannen zijn zich door het bewustwordingsproces van vrouwen in gaan houden, om te voorkomen dat vrouwen zich geïntimideerd voelen. Veel mannen hebben in deze tijd meer aandacht voor hun vrouwelijke, sensitieve energie. Als dat gelijk op gaat met het toe eigenen van hun mannelijke kracht, dan versterken beide aspecten elkaar. In de nieuwe man komen zowel hun mannelijke kracht als hun sensitiviteit samen. De combinatie van gevoeligheid en kracht geeft ook meer ruimte aan multidimensionaliteit en ruimte om anders te zijn, een eigen weg te gaan buiten gebaande paden.

In deze heb ik niet de Shiva kracht van mannen (en vrouwen) belicht, daar kom ik in een later artikel op terug.
Over de nieuwe vrouw heb ik september een artikel geschreven.

Helen van collectief trauma

Wanneer je je eigen onderdrukte aspecten, weer omarmt en in het licht brengt, heel je niet alleen jezelf. Jouw heling heeft een doorwerking op het collectieve veld. Jij stuurt een andere vibratie de wereld in waar angst niet op kan resoneren of waar lust opeens geen aangrijpingspunt meer heeft.

Dit artikel is verschenen in www.nieuwetijdskind.com