In deze tijd zijn er veel hoogontwikkelde en bewuste zielen die naar de aarde willen komen omdat zij zich aangetrokken voelen tot de nieuwe aarde, dit voor zichzelf willen ervaren en ook hun bijdrage willen leveren aan het liefdesveld van de aarde.

Deze zielen vragen om bewuste ouders. Ouders die bewust omgaan met de fase van voorbereiding en conceptie, de periode van zwangerschap en de geboorte.

Als we spreken over conscious birthing, dan spreken over een heel ervaringsveld van een open staat van ontvankelijk bewustzijn en spirituele ontwikkeling. Het houdt o.a. in dat aankomende ouders zich bewust zijn van hun frequentie, maar ook hoe partners zich tot elkaar verhouden, in intimiteit en de liefde voor het lichaam als tempel bij alle fasen waarin de inkomende ziel stap voor stap zijn subtiele en fysieke lichamen voorbereid voor inwoning.
Om een voorbeeld te geven. Het moment van conceptie is een moment van grote ‘bliss’. Direct na de conceptie wordt als eerste het chakra stelsel van de foetus gevormd met het hart als eerste energetisch centrum. Het fysieke lichaam volgt het energetische lichaam.

Nieuw DNA ‘pakket’

De zielen die nu geboren willen worden, zijn zo anders. Zij brengen meer herinnering met zich mee van wie zij zijn, zij zijn in blijvend contact met waar zij vandaan komen. Zij leren niet, maar herinneren zich. En zij zijn in telepatische verbinding , met hun ouders, met de natuur om hen heen, met de fijnstoffelijke wereld. Zij stellen hun eigen DNA pakket samen. Het DNA van de ouders vormt soms maar een klein deel, omdat zij ook DNA inbrengen van mensen om de ouders heen, van hun eigen sterrenafkomst en galactische velden.

In hun aardse aanwezigheid is de herinnering sterk aan hoe zij willen leven zoals zij op andere stelsels leven: vanuit eenheid, in community, in vrijheid en eigen keuzes, in een nieuwe lichamelijke intimiteit. Met nauwelijks een scheidslijn tussen mannelijk en vrouwelijk. Met vreugde, expansie en een groot verlangen naar nieuwe ervaringen.

Ouders als guardians

Ouders zijn meer dan ooit ‘guardians’ voor deze inkomende zielen. Het frequentieveld en bewustzijn van de ouders geeft ruimte aan de expansie van de inkomende ziel. En geeft het proces van conceptie, ‘verwachting’ en geboorte zoveel blijheid.

Gebaseerd op het ervaringsveld van vele levens waarin je zowel man als vrouw bent geweest, vele natuurlijke geboortes in allerlei culturele settings, helpt het programma van conscious birthing je in contact te komen met je eigen innerlijke weten en herinnering van een natuurlijke geboorte waarin je vertrouwt op het weten van het lichaam hoe het hele proces van conceptie tot geboorte verloopt.

De term heiligheid of sacred journey wordt geboren.

Programma Conscious Birthing

In het programma van conscious birthing komen alle aspecten hierboven aan de orde. Niet als theorie, maar als directe ervaring. Het is een ervaringsgerichte training zodat jij als toekomstige ouder direct integreert wat in jou aangeraakt wordt tijdens de workshop. De workshop vindt plaats in een weekend, 5 dagdelen.

De eerst volgende workshop is ‘Conscious Conception’. Deze workshop is voor partner die zich bewust willen voorbereiden op de conceptie.
Data: 7 en 8 november 2020.

De workshop is Birthing from Within. Deze workshop bereid je voor op de bevalling door ruimte te geven aan intimiteit, bewustzijn en communicatie tussen de partners en de inkomende ziel zodat dit bewustzijn en liefdesveld de grondtoon van de bevalling zijn. Deze workshop vindt ook in een weekend plaats en heeft 4 dagdelen.
Data: 12 en 13 december 2020.

De groep ouders die bij elkaar komt in het programma, wordt uiteraard ook aangestuurd door de groep zielen die willen komen en we zullen zeker gaan ervaren welke synchroniciteiten er spelen tussen de inkomende zielen. Zij hebben zo ook steun aan elkaar en vormen een veld met elkaar. Zij willen het niet alleen doen, maar in co-creatie met anderen.

Deze workshops worden gegeven door Annick Burger en Joanne

Een bijzondere bevalling, geboorte van Loet

‘Joanne is een van de meest bijzondere vrouwen die ik heb mogen ontmoeten. Zij heeft mij met onze kinderwens geholpen bedding te geven in mijn lijf, in mijn bekken en in mijn veld voor het ontvangen van ons kindje. Met haar enorme liefdesveld en zachte, krachtige, helende energie heeft ze mij geholpen inzicht te krijgen wat er nog nodig is aan persoonlijke processen en healing in mij om volledig ruimte te maken voor deze nieuwe ziel. Ook heeft zij ons geholpen om als stel beter te communiceren en samen te werken om onze grootste wens in vervulling te laten gaan. Een prachtige, waardevolle, sterkende ervaring.’
Saar

‘Toen ik zwanger was van mijn zoontje heb ik er met Joanne aan kunnen werken om mijn lijf op nog meer multidimensionele lagen ontvankelijk te maken voor de geboorte van de nieuwe ziel. Dit voelde als een groot cadeau voor de beleving van mn zwangerschap en het op aarde zetten van deze nieuwe energie. Wat Joanne hierin te bieden heeft is enig in z’n soort.’
Tineke

X