Jaartraining Embodied Alchemy

The New Human Galactic Blueprint in 2024-2025 of de jaartraining vanaf februari 2025

Jaartraining om jouw vijf- en hoger dimensionele blauwdruk in al je lichamen te realiseren

Wij zijn als mensen al tientallen jaren bewust dat er een transitie gaande is van 3D naar 5D.
Dat is een ingrijpende tranformatie en transmutatie voor het fysieke lichaam en onze fijnstoffelijke lichamen. Het fysieke lichaam verandert van wat wij noemen een materieel lichaam naar een meer vloeibaar lichaam, het plasma lichaam.

Tegelijkertijd met het activeren van het plasma lichaam worden ook alle karmische lijnen van al jouw levens tot nu toe, opgeruimd en opgelost. Dat vraagt aandacht, heling en bereidheid tot loslaten van al het oude,

Wij hebben een jaartraining ontwikkeld om met elkaar al deze facetten te doorlopen, je multidimensionaliteit verder te openen, healing op galactische kindstukken en waar nodig op andere lagen. Wij noemen het graag een jaaroplijning.
Het resultaat van dit jaar is dat je met veel meer gemak de transitie maakt naar 5D en een groot aandeel levert aan het collectieve veld en de potentiele tijdlijnen van Gaia.

Welkom in het nieuwe paradigma.

 

 Embodied Alchemy

De transitie van een fysiek naar een plasma lichaam is een proces van alchemie, het omzetten van lood naar goud:  jouw plasma lichaam heeft hele andere eigenschappen dan je fysiek lichaam, wij kunnen hier echt van ‘goud’ spreken. Het is kristallijn van structuur, draagt veel meer licht in zich, is schoon en houdt geen karma vast. Het brengt je chakra’s naar een veel subtieler niveau van levenskracht, ervaring en multidimensionele expansie.
Embodied houdt in belichaamd, iedere cel van jouw lichaam gaat mee in deze transitie en gaat een octaaf omhoog in frequentie.

The New Galactic human Blueprint

In Lemurie en Atlantis hadden wij nog een blauwdruk die dichterbij onze galactische blauwdruk lag.

In Lemurie was ons lichaam transparanter en vloeibaarder en waren wij niet gevoelig voor ziekte. In Atlantis hadden wij het vermogen om o.a. gebruik te maken van kristaltechnologie door ons bewustzijn en afstemming op Source. Dit duurde tot het misbruikt werd en er dualiteit ontstond, de frequentie omlaag ging en ons DNA gereduceerd werd tot twee strengen ipv twaalf strengen.
Deze hele cyclus van dualiteit en leren in de derde dimensie, zijn wij aan het afronden om met meer bewustzijn en individuele autonomie onze Galactische blauwdruk opnieuw te activeren.

 

 

Werkwijze

In de jaartraining werken wij vanuit  ‘intuitive allowance’. Dat houdt in dat wij wel vanuit een bepaald kader werken, maar wij ons laten leiden wat wanneer aan bod komt.

De hele training is een her-innering van wie jij bent, integratie van wat jij in vorige levens ontwikkeld hebt en in specifieke sterrenstelsels of jouw galactische ‘heritage’. Wij zijn al vele malen geascendeerd, met dit verschil dat ons fysieke lichaam nu mee gaat.

Een groot deel van ons gezamenlijke werk is gericht op activatie, een iets kleiner deel op loslaten van oud karma en heling.
Zowel de activaties als het helingspotentieel van een groep multidimensionele mensen is heel krachtig.
Als ons werk heeft ook een krachtige doorwerking naar het collectieve veld, naar het maatschappelijk veld, naar de aarde en haar fijnstoffelijke beings en naar het galactische veld.

Co-creatie

De eerste laag van co-creatie is tussen ons als groep. Ieder van ons draagt bij aan hoe het veld zich  opent en verdiept. Ook co-creeren wij met een Galactisch team, de aarde, de Solar beings, jouw eigen begeleiders, jouw eigen andere zelven als draken, elven, mermaids enz. en alle aardse multidimensionele wezentjes zoals ’the little people’, de bomen enz.

Waar richten wij ons op:

 • efficienter communiceren met je lichaamsintelligentie, lichtlichaam, Hoger Zelf
 • openen van je multidimensionaliteit
 • heractiveren van je ‘divine’nature
 • een bewuste creator zijn van jouw tijdlijn en de planetaire tijdlijn
 • bewustzijn op iedere laag van je zijn: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, causaal, goddelijk
 • openen van je Hogere Mind
 • contact met je galactische- en sterren familie
 • verhogen van je fysieke lichaam van koolstof naar silicium
 • verder openen van je derde oog en telepathische vermogens
 • activeren van je 12 strengen DNA
 • verder activeren van je lichtlichaam en plasma lichaam
 • loslaten van de oude matrix energie en karmische velden
 • de alchemistische balans in het lichaam van alle organen, zenuwbanen, klieren enz.
 • vergroten van jouw aansluiting op het aarde grid
 • Vergroten van jouw aansluiting op het interdimensionale grid

Wij werken energetisch, lichaamsgericht met transmissies, visualisaties, mediaties, klankhealingen, lichaamswerk, healing en dans.

Boeken die dit jaar ondersteunen:

Magenta Pixie: The diamond codex and the Quartz key.
Ishtara Araminta: the Divine Romance experience
Radu Cinnamar: Forgotten Genesis

Opbouw jaaroplijning:

Verwerven van een hoger perspectief

Blok 1: Multidimensionaal waarnemen
Blok 2: 3 innerlijke kind lagen: galactisch, kosmisch en aards
Blok 3: Activeren plasma body en opruimen karmisch lijnen

Openen van ingeboren potentie:

Blok 4: Alchemy embodied: lichtlichaam integratie, soul alignment
Blok 5: Lichtgeometrie, diamant bewustzijn, thoroidaal veld, lichttaal

Waar bronlicht en innerlijk licht elkaar ontmoeten in het Leven(sveld)

Blok 6: vierdaagse intensive: the Galactic Human Blueprint

 

Over Joanne

Toen Joanne begin 2000 een artikel in een spiritueel blad schreef over thuisplaneten, reageerden een honderd mensen die een sessie wilden om hun eigen thuisplaneet te ervaren. Dat was het begin van onze multidimensionele reis.

Joanne is een soort galactische bibliotheek die jou in contact brengt met wie je nog meer bent en je galactische geschiedenis. Ook haar lichttaal opent dit.
Haar passie is alchemie, eerst door het materialeren van de multidimensionele Liquid Light Frequencies (healingarts.nl) en nu door een proces van innerlijke alchemie. Ja eindelijk kunnen wij ons lichaam voorbereiden op ascensie.

Meer over Joanne 

Over Niki

Mijn naam is Niki la Fleur (1981) en ik woon in Houten met mijn drie zonen en twee honden.

Ik, als visionair en o.a. vertegenwoordiger, ‘onbutswezen’, ambassadeur van de zielenbibliotheek voor de innerlijk kinderen, kom ik om een bijdrage te leveren aan het herstel en wederopbouw van het Gouden Tijdperk.
Veiligheid is heilig en een groot goed voor mij. Omdat ik als mens en wezen, in mijn weg hier (naartoe) de dieptes van onveiligheid zelf heb ervaren en doorleefd. Mede hierdoor weet ik als geen ander dat dit de eerste en grootste voorwaarden is, om tot voelen/zien/(be)leven/(her)inneren te komen.

In mijn liefdesveld daal ik af tot in de diepste krochten, waar diepe verwondingen en opgeslagen/vergeten trauma en informatie in zachtheid gezien en heropend mag worden. Waarin ik tracht nergens aan voorbij te gaan. Alle lagen meenement, in realisme waar erkenning alle ruimte krijgt. Waar (zelf)heling kan beginnen.

Mijn Heelheidswezen is bewust ingesprongen in deze tijdslijn, De portaal openend en sluitend zodat oorsprong haar weg weer vindt van boven naar beneden.
Zodat er steeds meer vruchtbare bodem ontstaat waar het werkelijke levenszaad kan ontkiemen, tot een bloeiende en groeiende bloem.

Als authentiek wezen zet ik integer en met hart en ziel mijn wijsheid, liefde en doorleefdheid in, ten dienste van jou en het veld.
Waar ik ook als leerling van het Leven(sveld) mijn plek her-inner, mijn bouwpakket ontdek en deze weer vol leer innemen.

Samen met Joanne, in een diepe herkenning en waardering in het vrouwelijk zwarte veld en het verlangen naar een soeverein en vrij bestaan als Heelheidswezen, bracht dit ons samen in deze tijd. De tijd van werkelijke alchemie en pure co creatie.
De koninkrijken van Joanne en Niki komen samen waar 2 expertises elkaar ontmoeten, herenigen, en krachten bundelen om een unieke formule te creëren waar geestesalchemie en lichaamsalchemie samenkomen. Zodat we de nieuwe galactische blauwdruk kunnen belichamen en Leven!

Praktische informatie:

Data en tijden najaar 2024, voorjaar 2025

Blok 1: Vrij en za 18 en 19 oktober van 10.00u-17.30u
Blok 2: Vrij en za 15 en 16 november  van 10.00u-17.30u
Blok 3: Vrij en za 10 en 11 januari 2025 van 10.00u-17.30u 2023
Blok 4: Vrij en za 7 en 8 februari van 10.00u-17.30u
Blok 5: Vrij en za 14 en 15 maart 2025  van 10.00u-17.30u
Blok 6: Ma tot en met woe 19-21 mei 2025 van 11.00u-16.00 u

Kosten zijn 2295 euro, exclusief 21 % BTW en exclusief lunch (we nemen allemaal wat mee) tijdens de eerste 5 blokken. Bij blok 6 zijn de verblijfskosten voor rekening van de deelnemers (zo redelijk mogelijk). Plek is nu nog niet bekend.

Plaats voor de eerste vijf blokken: De Open Ruimte, Jos. Bakerstraat 40, Almere

Deelnemers: Minimale aantal 8, maximaal 14

Opgave: Gegevens en telefoonnummer te sturen naar Joanne of Niki, Graag aangeven of je in een keer betaald of in drie keer. Adresgegevens en bedrijfsnaam doorgeven als je die hebt. Je ontvangt dan van ons per email een bevestiging.

Jaartraining 2025:

Data en tijden  voorjaar en najaar 2025 

Blok 1: Za en zo 22 en 23 feb. 2025 van 10.00u-17.30u
Blok 2: Za en zo 5 en 6 april van 10.00u-17.30u
Blok 3: Za en zo 31 mei en 1 juni van 10.00u-17.30u 2023
Blok 4: Za en zo 5 en 6 juli van 10.00u-17.30u
Blok 5: Za en zo 20 en 21 september  van 10.00u-17.30u
Blok 6: Zaterdag 1 november 11.00 uur tot en met maandag 3 november 16.00 uur. 

Kosten zijn 2295 euro, exclusief 21 % BTW en exclusief lunch (we nemen allemaal wat mee) tijdens de eerste 5 blokken. Bij blok 6 zijn de verblijfskosten voor rekening van de deelnemers (zo redelijk mogelijk). Plek is nu nog niet bekend.

Plaats voor de eerste vijf blokken: De Open Ruimte, Jos. Bakerstraat 40, Almere

Deelnemers: Minimale aantal 8, maximaal 14

Opgave: Gegevens en telefoonnummer te sturen naar Joanne of Niki, Graag aangeven of je in een keer betaald of in drie keer. Adresgegevens en bedrijfsnaam doorgeven als je die hebt. Je ontvangt dan van ons per email een bevestiging.

‘Ik heb deze training gevolgd en aan ieder aan te raden die haar multidimensionale zelf verder wil openen. Het mooie van Joanne van Wijgerden is dat ze echt vanuit co-creatie werkt. Niet haar manier of methode leert maar juist jouw eigen kwaliteiten naar buiten laat komen vanuit zachtheid en ruimte met krachtige spiegelingen en bevestigingen.’
Delilah

‘Wat ik zo mooi vind aan hoe Joanne training geeft, is dat zij onderdeel is van de groep. Het geeft veel gelijkwaardigheid, terwijl ze wel duidelijk haar rol pakt. Het ouderwetse, hiërarchische principe leraar-leerling is weg. Joanne weet een sfeer te scheppen waarbij je je veilig voelt om onbekende nieuwe stappen te nemen, hoe oncomfortabel dat in eerste instantie ook voelt. Naast de enorm plezierige manier ‘hoe’ Joanne haar training geeft, vind ik de inhoud ook bovengemiddeld. De training bevat vele prachtige oefeningen om je eigen multidimensionaliteit te ervaren. Zeer aan te raden wanneer je in deze materie geïnteresseerd bent.’
Petra

‘Ik heb tijdens de facilitator-training verdiept contact kunnen maken met mijn eigen multidimensionaliteit. Binnen de groep, die uitermate veilig was, heb ik tevens de ‘normaliteit’ ervan kunnen ervaren. Voor ieder van ons hebben zich op verrassende manier deuren geopend, zijn er blokkades uit de weg geruimd en is er meer toegang gekomen voor diverse lagen van het multidimensionele veld. Joanne is hierin een ontzettend aangename begeleidster, omdat haar visie veel ruimte laat voor verschillende perspectieven op hoe ons ‘menszijn’ nou eigenlijk in elkaar steekt. Zoals ook haar presentie veel ruimte biedt, ja eigenlijk een uitnodiging is, om zelf ook méér, vollediger en in omarming van alle zijnsaspecten present te zijn. Ik raad de training iedereen aan die nieuwsgierig is naar multidimensionaliteit en/of deze bewust voor zichzelf en anderen in wil gaan zetten. Dank je wel Joanne!’
Judika