Sessies voor Jongeren

Over hoe je omgaat met jouw talenten en (hoog)gevoeligheid en die inzet voor co-creatie

Als je weet dat je dingen meer aanvoelt dan anderen, energie ziet, opeens in het hoofd van iemand anders bent, andere werkelijkheden ziet zonder dat je middelen gebruikt, en alle andere dingen die andere mensen vaak ‘eng’ vinden.

Als je van binnen weet dat jij hier gekomen bent om de nieuwe wereld mee vorm te geven en je zoekt naar een manier waarop jij kan co-creëren omdat je het echt samen wilt doen, ‘out of the box’ kan zijn, meer wilt vertrouwen op je eigen liefdesveld en creatievermogens.

Jij hebt veel vermogens die in het gewone maatschappelijke leven niet herkend worden of waardoor jij je afgewezen voelt. Voorbeelden zijn het aanvoelen van energie, telepathische vermogens, zien van energie, liefdeskracht, multidimensionaliteit, manifestatiekracht, intuïtie, creativiteit, visionaire vermogens, ‘out of the box’ denken. Die vermogens heb je als kind vaak defensief ingezet om jezelf te beschermen en om te overleven. Ik nodig je uit om deze vermogens te herkennen in jezelf en op een nieuwe manier in te zetten om je leven vorm te geven in het springlevende veld van nieuwe, ongekende mogelijkheden! Yes!!

Voor meer informatie en (h)erkenning van wie je bent, kijk op www.heartnav.nl. Ik ben een van de therapeuten waar jongeren naar kunnen worden doorverwezen.

Live-to-Be

Live-to-Be is een jongerenproject waar jong volwassenen een tot zes maanden kunnen wonen om zichzelf te ontdekken in alle facetten van wie zij zijn. Live-to-Be is een stuk land in Almere Oosterwold van bijna een hectare. Joanne is initiatiefnemer hiervan samen met haar partner Jaap en vijf jongeren.

Ik citeer onze website: ‘Tijdens dit proces zullen we samen zorgen voor het land en de groenten en het fruit wat daar verbouwd wordt. We zullen veel bezig zijn met, yoga, stembevrijding, meditatie, samen koken, spiritualiteit, multidimensionaliteit, zelfexpressie, van elkaar leren en creativiteit in vele vormen. Er zijn wekelijks coaching sessies, en elke maand hebben we gezamenlijk een verdiepingsweekend. Centraal staat het ontdekken van wie je werkelijk bent, wat jouw visie is, wat jij wilt manifesteren in deze wereld en hoe jouw ideale ‘living’ eruit ziet. Dit is wat we samen gaan ontdekken.’

‘Wij geloven dat de nieuwe generatie oplossingen in zich draagt voor een nieuwe schone aarde. Zij wordt geboren met een wakkerheid en bewustzijn en ademt waarden uit die niet aangeleerd zijn maar aangeboren. Het gevolg is een vanzelfsprekende gevoeligheid en contact met alles wat leeft, zichtbaar en vaak ook onzichtbaar.

Om jezelf te voelen en ervaren in wie jij echt bent, heb je een plek nodig die in balans is en waar liefde is voor jou als uniek mens en voor dier, plant en alles wat leeft in de kosmos en het multiversum’