Sessies – Kinderen

Voor bewustzijn bij kind en ouders, geeft wederzijds begrip en herstelt de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar

Welke reden heeft je kind voor bepaald gedrag of reacties?

Kinderen van deze tijd zijn gevoelige zielen die op alle fysieke en energetische signalen in hun omgeving reageren. Kinderen reageren vaak onmiddellijk en spiegelen de omgeving met hun emoties en bepaald gedrag. Voor ouders is het een kunst om te begrijpen waarom je kind deze emoties heeft of bepaald gedrag vertoont. Mijn uitgangspunt bij begeleiding is dat een kind altijd goede redenen heeft voor bepaald gedrag of reacties.

Kinderen hebben hun filters vaak nog niet op zijn plek, daarmee raken ze makkelijk overprikkeld door geluid, voedsel, emotionele prikkels etcetera.
Kinderen reageren op onderliggende gevoelens. Als woorden en gevoel niet met elkaar overeenstemmen, geeft dat kinderen een heel onveilig gevoel.

Kinderen van deze tijd brengen nieuw bewustzijn. Zij dragen een blauwdruk in zich waarmee zij als ziel incarneren die wezenlijk anders is dan oudere generaties. Zij zijn gevoeliger, hebben een sterke intuïtie, zien soms meer dan anderen en reageren dus soms ook angstig op aspecten die voor ouders niet altijd zo makkelijk te begrijpen zijn. Als de ouders niet het bewustzijnsveld van de kinderen spiegelen, dan kunnen kinderen problemen ontwikkelen zoals bedplassen, autistovorm gedrag etcetera.

Gevoelige kinderen zijn van nature multidimensioneel. Zij kennen moeilijk een tijdsbegrip en leven in meerdere werelden tegelijkertijd. Kinderen van deze tijd zijn onlosmakelijk verbonden met het bewustzijnsveld van eenheid en liefde en kunnen heftig reageren als die onderliggende harmonie niet gerespecteerd wordt.

Begeleiding geeft helderheid

Begeleiding van kinderen maakt helder waarom een kind bepaald gedrag vertoont. Wat communiceert het kind met zijn of haar gedrag of via telepathie? Kinderen spiegelen heel helder en eerlijk de omgeving en zijn soms heel confronterend naar volwassenen. Ouders en leerkrachten kunnen sterk emotioneel reageren terwijl kinderen zich niet zo bewust zijn van hun effect als spiegel. Begeleiding geeft bewustzijn bij kind en ouders, het geeft wederzijds begrip en herstelt het gevoel van onvoorwaardelijke liefde naar elkaar. Soms helpt verandering van omgeving (bijvoorbeeld school).
Verandering werkt als ook ouders bereid zijn om hun aandeel in het plaatje te omarmen. Een kind met ‘problemen’ is altijd een uitnodiging tot verschuiving van het hele familiesysteem.

Hoe werk ik?

Na een intake gaan we in op de vraag. Daarbij gebruik ik gesprek, spel, tekenen, energetische oefeningen, visualisaties, oefenen van nieuwe antwoorden op emoties en nieuw gedrag.

Een belangrijk gegeven voor mij is dat kinderen heel goed zijn in het downloaden van informatie en coderingsvelden die zij als ziel nodig hebben. Als bij ouders bepaald bewustzijn niet ‘wakker’ is, dan downloaden zij dit bij anderen zoals een therapeut. Een voorbeeld: ouders geloven niet in eljes en andere sprookjesfiguren. Als een kind iemand ontmoeten bij wie het voelt dat dit voor die persoon wel waarheid is (en kinderen voelen heel precies), dan wordt zijn waarheid bevestigd. Dat geeft veiligheid en gronding.

Met kinderen tot en met drie jaar werk ik via het bewustzijnsveld van de moeder. Het kind is daar wel of niet bij aanwezig. Met kinderen tot en met 12 jaar werk ik in het bijzijn van vader of moeder. Kinderen boven de 12 geef ik de keus of ik met ze alleen werk of een van de ouders ook aanwezig is. Een onderdeel van een traject is dat ik soms ook apart met de vader of moeder werk.

Een traject kan bestaan uit 3-10 sessies van een uur.

Een sessie met een van de ouders of een partnersessie duurt anderhalf uur.