Sessies

Zwangerschap

Conceptie

Soms wil je heel graag zwanger worden, maar lukt het niet. In deze sessies werken we met je lichaam en de ontvankelijkheid van jouw systeem voor een incarnerende ziel. Dit gaat vaak over openheid van het bekken en de baarmoeder en het opruimen van traumas uit dit leven of uit vorige levens. Ook kijken we naar de imprint van jouw eigen conceptie en de imprint van jouw geboorte en war nodig helen we die en herschrijven we die vanuit het bewustzijn van het nu.
Soms is er een dilemma bij een van de partners of tussen de partners. Dan onderzoeken we de onderliggende thema’s en helen die en werken wij aan aspecten van ‘sacred sexuality’ om een welkom veld voor jullie kindje te creëren.

Zwangerschap

Als je zwanger bent, heb je niet automatisch vertrouwen in het verloop van de bevalling. In een sessie onderzoeken wij de eventuele traumas die in jouw lichaam zijn opgeslagen met energetisch werk. Door het vergroten van je lichaamsbewustzijn en het activeren van je seksuele energie creeer je een basis voor een fijne bevalling.

Andere thema’s voor een sessie: contact maken met het bekken en de vagina als portal voor de geboorte, geluid maken, het oergevoel van bevallen, moeder instinct, vertrouwen in en contact met het natuurlijke weten van je lichaam maar ook een lichtkanaal creëren voor de baby, de baby welkom heten in het fysieke, samenwerken met de ziel die kiest om jouw dochter of zoon te zijn enzovoort.

Moeder zijn

In deze sessie versterken wij het contact met jou als moeder en je moederrol. Ook hier onderzoeken we eventuele traumas uit je eigen kindertijd of uit andere levens die je rol als moeder in de weg staan.

Wij maken o.a. contact met jou als moeder in andere levens en met het veld van de universele moederenergie. Zo vind je in jezelf de basis voor een moederschap zoals het voor jou helemaal kloppend voelt.
Soms wil je contact maken met je kindje niet door een echo, maar door contact te maken met de ziel van je kindje. Dan werken we met het kindje in zijn andere multidimensionale zelven of we kijken naar eerdere relaties tussen jullie er vanuit gaande dat je in verschillende levens of leefsferen verschillende relaties hebt met elkaar zoals broer-zus, moeder-kind, leraar-leerling enz.

Ook kijken we waarom deze ziel jou als moeder gekozen heeft en werken we met klank en trilling om dit veld te versterken.

Doula bij jouw bevalling

In de reeks van sessies die ik aanbied, wil ik ook aanbieden dat ik bij de bevalling aanwezig ben als energetische doula. Bevallen is een kwetsbare status en daarom ervaarde ikzelf dat ik ook de professionele training wil hebben als doula en daarin alle achtergrondkennis paraat heb rondom het proces van bevallen. Een doula is er ter ondersteuning van de moeder en de baby maar heeft geen enkele medische rol. Sinds januari 2018 ben ik in training als doula. Op dit moment ben ik student doula dat wil zeggen dat ik ervaringen op doe in mijn rol als doula.

Wil je meer informatie over workshops rondom conceptie en geboorte, zie dan de website van Dorrit Huppes en mij: Conscious Birthing

Wil je hierin ondersteuning?
X